Thẩm định giá trị tài sản và bất động sản

Thẩm định giá trị bất động sản là căn cứ vào các thông tin thị trường, căn cứ vào các văn bản pháp luật nhằm đưa ra kết quả chính xác và có tính thuyết phục cao. Kết quả thẩm định giá bất động sản tại công ty dựa trên công tác thực hiện một cách khoa học và chuyên nghiệp. Báo cáo kết quả thẩm định của công ty chúng tôi sẽ giúp khác hàng biết chính xác hơn giá trị tài sản của mình.

I. HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC:

1. Mua bán, chuyển nhượng 

2. Thế chấp, vay vốn ngân hàng. 

3. Chứng minh tài sản 

4. Liên doanh liên kết, góp vốn… 

II. DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÁP ỨNG NHU CẦU GÌ CHO QUÝ KHÁCH ?

Các cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu thẩm đĩnh giá các tài sản sau:

• Thẩm định giá trị bất động sản: nhà cửa, đất đai, dự án, kho tàng, nhà xưởng, cao ốc văn phòng v.v…

• Thẩm định giá trị máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải…

• Thẩm định giá trị doanh nghiệp: giá trị hữu hình và giá trị vô hình.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO ?

1. Khách hàng lập bảng đăng ký (theo mẫu của SPICONTROL).

2. Nộp kèm bản sao các giấy tờ liên quan đếh bất động sản như: Giấy chứng nhận sở hữu nhà, Quyền sử dụng đất, bản vẽ hiện trạng, hòan công, giấy phép xây dựng, tờ khai lệ phí trước bạ…

3. Nộp tạm ứng phí dịch vụ.

IV. GIÁ PHÍ DỊCH VỤ LÀ BAO NHIÊU ?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm.

Báo cáo chi tiết kết quả thẩm định như :

• Cơ sở của việc thẩm định giá trị bất động sản

• Các yếu tố liên quan đến BĐS

• Quá trình thẩm định

• Phương pháp thẩm định

• Đánh giá kết quả thẩm định giá

• Nhận xét và kiến nghị

• Một số vấn đề lưu ý

V. QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA SPICONTROL
VI. LỢI ÍCH QUÝ KHÁCH NHẬN ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA SPICONTROL

Khách hàng tham gia dịch vụ sẽ nhận được kết quả thẩm định theo giá thị trường có độ tin cậy cao với các tiêu chí :
• Độc lập
• Khoa học
• Toàn diện
• Chính xác
• Tính hiệu quả cao

viVI
0936 760 588