Thẩm định giá máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất

Mục đích thẩm định giá Máy móc, thiết bị :

  – Phục vụ thuê tài chính.
– Bảo hiểm.
– Mua bán, tư vấn.
– Cầm cố, thanh lý.
– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
– Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
– Đền bù giải toả…

Máy móc, thiết bị thẩm định giá bao gồm :

  – Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
– Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ.
– Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan…

Giấy tờ cần thiết đối với tài sản thẩm định giá là máy móc, thiết bị.

  – Cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản.

  – Pháp nhân: Giấy chứng nhận ĐKKD; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

  – Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương(nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu cầu thẩm định giá).

  – Văn bản xác nhận lưu giữ hồ sơ gốc của Ngân hàng

(nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).

>> Đối với tài sản đã qua sử dụng

Phương tiện vận tải :

Đăng ký xe

Giấy chứng nhận đăng kiểm

Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

Hợp đồng mua bán (nếu có)

Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn

Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

Trạm xăng dầu:

Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

Dây chuyền máy móc thiết bị

Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền

Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

>> Đối với tài sản mua sắm mới

Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt

Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)

Catalogue (nếu có).

viVI
0936 760 588