Kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hoá trong quá trình đóng và rút hàng

Mục đích của dịch vụ giám định này nhằm đảm bảo cho khách hàng sự tin tưởng rằng hàng hóa được giao giống như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Người mua hàng hay người bán có thể yêu cầu dịch vụ giám định tình trạng hàng hóa bằng trực quan ngay sau khi kết thúc ký kết hợp đồng mua bán để đảm bảo hàng hóa đã được giao theo đúng yêu cầu của hợp đồng.

Dịch vụ này được thực hiện tại thời điểm xếp hàng/ hay dỡ hàng ra khỏi phương tiện chuyên chở, và xác định đặc tính của hàng hóa thông qua việc lấy mẫu ngẫu nhiên (theo phương pháp lấy mẫu thích hợp với từng loại mặt hàng) để kiểm tra xem hàng hóa có phù hợp với qui cách và đặc tính của sản phẩm như đã miêu tả trong hợp đồng mua bán hay không.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ giám định này, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra bao bì đóng gói và nhãn mác của hàng hóa. Việc kiểm tra cách đóng gói và nhãn mác của hàng hóa nhằm khảng định hàng hóa được đóng gói phù hợp với quá trìnhvận chuyển. Giám định viên chúng tôi sẽ kiểm tra ngày sản xuất, số lô, ngày hết hạn (Nếu thông tin này sẵn có), ký mã hiệu, chi tiết đóng gói, giấy chứng nhận của nhà cung cấp và nhãn mác của hàng hóa.

Những đặc tính hoặc chất lượng của hàng hóa không thể xác định bằng trực quan ví dụ như phẩm cấp của thép sẽ được xác nhận khi người bán cung cấp chứng từ để chứng minh. Nếu không có những qui định khác, SGS sẽ không chấp thuận những chứng từ này.

Mục tiêu của dịch vụ này nhằm đảm bảo hàng hóa đựơc xếp lên phương tiện vận chuyển trong tình trạng tốt và an toàn trong quá trình chuyên chở.

Dịch vụ này được áp dụng cho tất cả các lọai hàng hóa mà không bao gồm hàng hóa bị tổn thất hay thiếu hụt do quá trình bốc dỡ hay lưu kho.

Giám định viên về cơ bản sẽ thực hiện các công việc như sau:

  1. Kiểm tra phương tiện chuyên chở nhằm xác định sự phù hợp cho việc nhận hàng, bằng cách kiểm tra khô ráo, sạch sẽ hầm hàng, hệ thống thông gió và cách xếp hàng riêng biệt v.v.
  2. Báo cáo về bao bì, nhãn hiệu hàng hóa, cách đóng gói (hàng rời, hàng đóng trong thùng carton hay trong thùng phuy v.v.) và nếu có thể sẽ đếm và kiểm tra với tàu xem Biên Lai Thuyền Phó cấp có đầy đủ không.
  3. Báo cáo hàng hóa được xếp phương tiện bằng cách nào và khi nào hàng hóa được xếp và chính xác vị trí hàng xếp trên phương tiện chuyên chở thương thảo  với tàu về các vấn đề như sự ổn định của tàu, độ nghiêng, điểm bốc hơi, sự dịch chuyển của tàu v.v.
  4. Báo cáo loại phương tiện , tên  và  hoặc số của phương tiện chuyên chở, nơi lưu trữ hàng hóa trước khi được xếp lên phương tiện.
  5. Báo cáo ngay từ hiện trường về văn phòng  thích hợp nếu có bất kỳ trường hợp bất thường nào xảy ra như hàng hóa bị tổn thất, mất mát, hàng xếp không thích hợp, chậm trễ việc xếp hàng v.v. Có thể chụp ảnh để làm bằng chứng cho các trường hợp đã xảy ra.
  6. Ghi lại thời gian biểu bao gồm ngày giờ xếp hàng, ngày giờ chậm trễ xếp hàng và lý do của việc chậm trễ xếp hàng, công suất xếp hàng, thời tiết, mưa bão,ngăn ngừa bụi bẩn , hao hụt do gió , lượng hàng còn ở cầu cảng , v.v.
  7. Nếu hàng hóa đã được giám định trước đó, kiểm tra xem có gắn ký mã hiệu của SGS không và sẽ ghi nhận lại những chi tiết này trong báo cáo (bao bì/ đóng gói của hàng hóa).
  8. Báo cáo ngày tàu đến và đi.
viVI
0936 760 588