Dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu

ĐỐI TƯỢNG:

• Nhóm hàng lương thực, thực phẩm, nông sản, lâm sản.

• Nhóm khoáng sản, vật liệu xây dựng

• Nhóm dầu mỏ và khí thiên nhiên

• Nhóm hàng tân dược và dược liệu

• Nhóm hàng phân bón, hoá chất

DỊCH VỤ:

• Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

• Cảm quan.

• Trực quan.

• Xác định tên hàng, công dụng.

• Phân tích chỉ tiêu cơ lý

• Phân tích chỉ tiêu hóa học.

• Kiểm tra vi sinh vật.

• Phân tích và đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo các tiêu chuẩn và yêu cầu do khách hàng cung cấp.

• Phân tích hàm lượng chất độc hại; dư lượng thuốc trừ sâu,bảo vệ thực vật.

• Phân tích hàm lượng tồn dư kháng sinh.

• Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

• Kiểm tra an toàn vật liệu chèn lót, bao bì, hàng hóa.

 

• Tư vấn và dịch vụ đặc thù khác theo yêu cầu

viVI
0936 760 588