Đánh giá rủi ro và đề phòng biện pháp hạn chế rủi ro

Mục đích: Công nghiệp Dầu Khí và Hóa dầu một mặt phải đối mặt với những thách thức trong việc giảm thiểu rủi ro để tăng độ an toàn và sự tin cậy, mặt khác chịu áp lực của việc cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, khu vực có sự rủi ro cao nhất hầu như liên quan tới một tỷ lệ nhỏ của các hạng mục thuộc nhà máy. Các thành phần có độ rủi ro cao này đòi hỏi sự quan tâm lớn hơn so với những thành phần khác. Việc biết được khu vực nào cần chú trọng là rất cần thiết. Do đó nhất thi

Giải pháp (Cách thức thực hiện)


Dịch vụ Công nghiệp của Spicontrol cung cấp dịch vụ Đánh giá Rủi ro để xây dựng một chương trình kiểm định và bảo trì hiệu quả nhằm bảo đảm tính thực tế và đồng bộ.

Chương trình Đánh giá Rủi ro là một công cụ để lập kế hoạch Chương trình được sử dụng để lập nên kế hoạch tối ưu trong việc thực hiện các hoạt động kiểm định để phân tích các rủi ro có thể xảy ra. RBI phân tích những rủi ro có thể xảy ra vá hậu quả của nó. Các hạng mục có khả năng xảy ra rủi ro cao và hậu quả nghiêm trọng được ưu tiên để đánh giá so với những hạng mục có khả năng xảy ra rủi ro cao nhưng hậu quả ít nghiêm trọng hơn.

Với Đánh giá Rủi ro Spicontrol trợ giúp và cung cấp cho các công ty sự tối ưu hóa trong việc kiểm định, thường bằng công cụ Kiểm tra Không phá hủy và tập trung sự kiểm định cho việc bảo trì những hạng mục có độ rủi ro cao nhất.

Các chuyên gia Spicontrol phân tích các dữ liệu hiện có, như số liệu ghi chép của các quá trình duy tu bảo dưỡng. Chúng tôi so sánh các dữ liệu này với kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực công nghiệp và xác định mức độ rủi ro có thể xảy ra để qua đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa..

 

 

Tại sao lạo lựa chọn dịch vụ của SPICONTROL?

 

 Không giống như hầu hết những nhà cung cấp dịch vụ khác, thường gắn liền với một giải pháp phần mềm đơn lẻ, Spicontrol thực hiện những chương trình sử dụng phần mềm Kiểm định đánh giá Rủi ro có khả năng thương mại hóa cao.

Spicontrol hợp tác với các đối tác nổi tiếng cung cấp phần mềm Kiểm định đánh giá Rủi ro để chuyển giao những giải pháp hiệu quả nhất về thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu. Và hiển nhiên, các giải pháp của Spicontrol là phù hợp với các quy định và hướng dẫn có hiệu lực (như API-580, PAS-55).

 

 

Dịch vụ đánh giá Rủi ro của chúng tôi bao gồm:

 

  • Mô tả kỹ thuật cho mức độ rủi ro và xác định các mức đô rủi ro có thể được chấp nhận.
  • Đánh giá các quá trình hoạt động trong sản xuất, vận hành, tính đồng bộ và tỷ lệ suy giảm phẩm chất của vật liệu
  • Xem xét tới các đặc tính kỹ thuật và vật liệu xây dựng
  • Các phép phân tích sự khác biệt
  • Nhận dạng các rủi ro trong quá trình vận hành (sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được công nhận như API-580 và API-581, API-579)
  • Tính toán thời gian hoạt động còn lại
  • Xác định lịch trình kiểm định thích hợp
  • Mô tả các nhiệm vụ kiểm định và bảo trì cần thiết.

Hãy gửi cho chúng tôi các yêu cầu về Đánh giá rủi ro của bạn.

viVI
0936 760 588